Welcome to Ballari DCC bank

ಪೀ ಠಿ ಕೆ :

ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಗುಳ ಪಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಔಚಿತ್ಯಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಾಪನೆ :

ಈ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನಾಂಕ 12.12.1920 ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಪವರ್ತಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಅಸುಂಡಿ ಭೀಮರಾವ ಇವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22.12.1920 ರಿಂದ 07.11.1925ರ ವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

DICGC logo and QR code

 

 

Chairman's Message


It gives me great pleasure to extend greetings to you from Bellary District Central Co-operative Bank Ltd.

Bellary is an important district of Karnataka having historical significance and is blessed with agriculture and mineral wealth. Co-operative sector has a long history in this region and it has played a very important part in the development of this region. Co-operative movement has given the poor farmers and marginalized people

Read More

Loans & Advances

 
  • Crop Loan

  • Housing Loan

  • Gold Loan

News and Events

  • ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ

  • On date 09.02.2021 Shri. Anand Singh ,Minister of Infrastructure development, Minister of Haj and Wakf Department. Government  of Karnataka ,MLA Vijayanagara consituency  .has been elected as president of Bellary DCC Bank ltd.,

Read More

Deposits

  • Reccuring Deposit

  • Fixed Deposit

  • Pigmy Deposites

Photo Gallery